Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Câu trần thuật đơn

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:59

... - Thế câu trần thuật đơn? - Câu trần thuật đơn dùng để làm gì? Hướng dẫn học nhà: - Học kĩ bài, nhớ khái niệm câu trần thuật đơn - Nhận diện câu trần thuật đơn tác dụng câu trần thuật đơn - Làm... : ? Câu có cụm CV? - Câu 1,2 9: Do cum CV tạo thành -> Trần thuật đơn ? Câu hay nhiều cụm CV tạo thành? - HS: Câu 1,2,9 có cụm CV gọi câu trần thuật đơn Câu có cụm CV câu trần thuật ghép - Câu. .. sáng vậy.-> Dùng để nêu ý kiến nhận xét Bài tập 2: Các câu sau thuộc loại câu có tác dụng gì? - GV nhận xét, sửa chữa a- Câu trần thuật đơn -> Giới thiệu nhân vật - HS đọc tập b - Câu trần thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Câu trần thuật đơn, Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Câu trần thuật đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn