Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Lao xao

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:53

... học sinh lưu ý thích : 4, 6, 7, - Giáo viên hai học sinh đọc hết văn (giọng chậm rãi, tâm tình) - Giáo viên giải thích thêm : Vung tứ linh, láu táu II Tìm hiểu văn ? Bài văn chia thành đoạn ? -... làng quê văn Kỹ - Đọc hiểu hồi ký tự truyện có yếu tố miêu tả - Nhận biết chất dân gian sử dụng văn tác dụng yếu tố Thái độ - Lònh yêu thiên nhiên B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách... hè ? Âm khiến tác giả ý - Đó âm lao xao khẽ, ? Vì ? nhẹ rõ TaiLieu.VN Page - Đó lao xao trời đất, vạn vật lao xao tâm hồn tác giả ? Trên tranh bao quát - “Sớm … râm ran” ấy, tác giả mở đầu tả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Lao xao, Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Lao xao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn