Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:51

... bỏ từ -> đánh giá Củng cố: - Thế câu trần thuật đơn có từ là? - Các kiểu câu trần thuật có từ ? Hướng dẫn học nhà: - Học bài, nắm đặc điểm câu trần thuật đơn có từ là, kiểu câu trần thuật đơn có. .. kiểu câu trần thuật đơn có từ - Viết đoạn văn miêu tả có sử dụng câu trần thuật đơn có từ cho biết tác dụng câu trần thuật đơn có từ - Làm tập SGK / 1 16 - Đọc soạn bài: Lao xao ... lời câu hỏi: II CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ: ? Vị ngữ câu trình bày cách hiểu vật, tượng, khái niệm nói chủ ngữ ? ? Vị ngữ câu có tác dụng giới thiệu vật, tượng, khái niệm nói chủ ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là, Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn