Tâm thức hiện sinh trong phấn thông vàng

10 14 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:40

... vô thức ý thức Cái ý thức thức tỉnh xuất khiến người vươn tới sinh trung thực nhìn vào nhận trầm luân đời hay trầm luân tha nhân Ở Phấn thông vàng, tâm thức sinh thể qua nhìn đời trầm mặc trongmột... giã) Như vậy, từ trầm luân người khác, tác giả tìm ý nghĩa cho đời Điều khiến tâm thức sinh đậm đà tác phẩm Tâm thức sinh chi phối việc lựa chọn miêu tả hữu nhị Kiều phương diện khác Dấu ấn vẻ... người, Vũ Ngọc Phan xếp Phấn thông vàng “thuộc loại sách người ưa suy nghĩ, muốn sống”7 Chất suy tưởng tạo nên giá trị số tác phẩm Vũ Ngọc Phan chưa ý đến ý thức tồn tại, dù ý thức nhân vật hay người
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm thức hiện sinh trong phấn thông vàng , Tâm thức hiện sinh trong phấn thông vàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn