Hình thức và ý nghĩa của hình thức trong sáng tạo nghệ thuật

32 30 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:39

... thần Sáng tạo hình thức khơng có ý nghĩa nghệ thuật, mà có ý nghĩa nhân văn * Hình thức nghệ thuật có ý nghĩa lớn Nhờ nghệ thuật trở thành nghệ thuật Nghệ thuật có hình thức Nhưng khơng có hình thức. .. niệm hình thức có ý nghĩa nghệ thuật hay hình thức có ý nghĩa thẩm mỹ” nhằm lưu ý ý nghĩa mà hình thức có ý nghĩa triết học, xã hội hay đạo đức mà ý nghĩa thẩm mỹ – nghệ thuật Ý nghĩa thẩm... ý kiến cho rằng, trước hết, nên phân biệt hình thức tác phẩm với hình thức nghệ thuật tác phẩm Hình thức nghệ thuật bên gắn với nội dung hình thức tác phẩm bao gồm hình thức nghệ thuật hình thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thức và ý nghĩa của hình thức trong sáng tạo nghệ thuật , Hình thức và ý nghĩa của hình thức trong sáng tạo nghệ thuật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn