Hai loại ánh sáng trong truyện ngắn hai đứa trẻ

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:39

... âm ẩm bốc lên; ánh sáng chập chờn ma trơi cảu bác Siêu; ánh sáng ganh lấp lánh sa; lại ánh sáng nhấp nháy đom đóm… Ánh sáng đồn tàu ánh sáng rực sáng, ánh sáng chói lòa Mọi ánh sáng mà Thạch Lam... Tý khác hẳn so với ánh sáng khác như: ánh sáng đèn nhà bác Phở Mỹ, ánh sáng leo lét nhà ông Cửu, ánh sáng xanh hiệu khách, ánh đèn chập chờn ma trơi bác Siêu, ánh sáng sa, ánh sáng đom đóm lập... nghĩ sống đứa trẻ nghèo khổ Những đứa trẻ chị em Liên đợi tàu chờ đợi thiên thần mang hạnh phúc đến để lấp nỗi buồn ám ảnh đa mang theo tháng ngày Trong mắt trẻ thơ, ánh sáng, ánh sáng chói ngời,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hai loại ánh sáng trong truyện ngắn hai đứa trẻ , Hai loại ánh sáng trong truyện ngắn hai đứa trẻ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn