Cảm thức buồn trông trong truyện kiều

9 11 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:39

... khiếp) Buồn trông ca dao cho thấy vật thấm đẫm nỗi chờ trông thương nhớ người chưa mang lấy ý thức thân phận bị lưu đày Kiều Nghĩa Nguyễn Du đẩy cảm thức buồn trông ca dao xa hơn, tạo nên bi cảm. .. Browning Buồn trơng ngun nhìn ca dao: Buồn trông nhện giăng tơ, Nhện nhện nhện chờ mối ai! Buồn trông chênh chếch mai Sao nhớ mờ” Buồn trơng gió vờn mây, Tương tư giải cho khuây nỗi buồn Buồn trông. .. Trọng, Kiều cảm thấy nỗi trn chun chờ Cái bi cảm khơng trừu tượng mà cụ thể với khói ngất, hoa trơi, liễu xác Nó gợi đến đoạn ca dao: “Đêm qua đứng bờ ao, Trông cá cá lặn, trông sao mờ Buồn trông
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm thức buồn trông trong truyện kiều , Cảm thức buồn trông trong truyện kiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn