100 cụm từ vựng toeic hay xuất hiện trong part 1

8 20 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:27

...Hoa Hướng Dương – Ad Từ Vựng TOEIC Chỉ Là Chuyện Nhỏ the trays khay picking vegetables in a field /pik/ chọn rau khu vực pilling some books... /pri’peə/ chuẩn bị thức ăn hai chảo pulling a cart /pul/ kéo giỏ hang Hoa Hướng Dương – Ad Từ Vựng TOEIC Chỉ Là Chuyện Nhỏ purchasing loaves of the bread /’pθ:tʃəs/ mua ổ bánh mì pushing a cart... wheel to the cart /,riəˈtætʃ/ – /wil/ – /kɑ:t/ gắn bánh xe cho xe kéo Hoa Hướng Dương – Ad Từ Vựng TOEIC Chỉ Là Chuyện Nhỏ relaxing outdoors /ri´lỉks/ thư giãn ngồi trời removing one’s coat /ri’mu:v/
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 cụm từ vựng toeic hay xuất hiện trong part 1 , 100 cụm từ vựng toeic hay xuất hiện trong part 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn