Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển ứng dụng di động đặc quyền cho khách hàng, hội viên VIP Bông Sen Vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

48 19 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:03

1.Kết cấu khóa luậnTrong phần mở đầu đã nêu ra tổng quan chung về vấn đề nghiên cứu, phần nội dung bài khóa luận sẽ bao gồm 3 chương như sau:Chương 1: Cơ sở lý luận về ứng dụng di độngPhần chương 1 đưa ra những khái niệm, lý luận cần thiết về ứng dụng di động có liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu.Chương 2. Phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh và ứng dụng di động đang được sử dụng cho khách hàng, hội viên VIP Bông Sen Vàng của Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội BàiỞ chương 2 là giới thiệu, đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh và ứng dụng di động mà công ty đang sử dụng qua một số điều tra, nghiên cứu trên nhân viên công ty với khách hàng.Chương 3 Đề xuất hướng xây dựng và phát triển ứng dụng di động dành riêng cho khách hàng, hội viên VIP Bông Sen Vàng của Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội BàiChương cuối cùng trong phần nội dung cũng là chương quan trọng nhất. Tại chương này, tác giả đưa ra phương hướng xây dựng và phát triển ứng dụng di động cho khách hàng, hội viên VIP của công ty và dự đoán triển vọng của ứng dụng này trong tương lại.
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển ứng dụng di động đặc quyền cho khách hàng, hội viên VIP Bông Sen Vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển ứng dụng di động đặc quyền cho khách hàng, hội viên VIP Bông Sen Vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG, Chương 2. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO KHÁCH HÀNG, HỘI VIÊN VIP BÔNG SEN VÀNG CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI, Chương 3. ĐỀ XUẤT HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CHO HỘI VIÊN VIP BÔNG SEN VÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI, 4 Đề xuất yêu cầu đối với ứng dụng di động dành riêng cho khách hàng, hội viên VIP Bông Sen Vàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn