Luận văn ThS: “ Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để dạy tự học kiến thức chương I phần di truyền học Sinh học 12 THPT Nâng cao”.

100 53 2
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:47

.. .Luận văn hoàn thành Đại học Vinh Người thực đề tài: NGUYỄN VIẾT TRUNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Đình Trung Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Đình Nhâm Phản biện 2: TS Đinh Quang Báo Luận văn. .. 10 – Nguyễn An Ninh (Luận văn thạc sĩ) - Dạy - tự học GS.TS Nguyễn Cảnh Toàn - Tổ chức hoạt động học tập tự lực dạy học Sinh thái học lớp 11 THPTPhan Thị Bích Ngân (Luận văn thạc sĩ) Tuy nhiên,... thức Luận văn thạc sĩ Nguyễn Thi Thuỳ Linh (2004) [21] Nguyễn Thị Thanh Chung (2006): Xây dựng sử dụng phiếu học tập để dạy học khái niệm chương quy luật di truyền Sinh học 11 – Luận văn thạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn ThS: “ Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để dạy tự học kiến thức chương I phần di truyền học Sinh học 12 THPT Nâng cao”., Luận văn ThS: “ Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để dạy tự học kiến thức chương I phần di truyền học Sinh học 12 THPT Nâng cao”.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn