hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần chứng khoán sài gòn (SSI)

45 37 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:23

Hiện nay, SSI là một trong những tổ chức tài chính lớn nhất của nước ta chuyên về cung cấp các dịch vụ như Ngân hàng Đầu tư, dịch vụ chứng khoán. Số lượng khách hàng của công ty khá ấn tượng lên đến hơn 12 nghìn, trong đó tài khoản của các nhà đầu tư nước ngoài chiếm đến hơn 65% thị phần, bao gồm rất nhiều các công ty các tổ chức tài chính cũng như các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước.Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Tên tiếng Anh: Saigon Securities Inc. (SSI)Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Duy HưngChủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám ĐốcNgày thành lập: 30121999Vốn điều lệ (Tại ngày 31122017): 5.000.636.840.000 VNĐVốn chủ sỡ hữu (Tại ngày 31122017): 8.616.249.695.902 VNĐTrụ sở chính: Nằm ở 72 đường Nguyễn Huệ quận 1 TP. Hồ Chí Minh Website: http:www.ssi.com.vn Điện thoại: +84 28 38242897Fax: +84 28 38242997 887Tổng số nhân viên (tại ngày 31122017): 887 nhân viên ... trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn từ rút nhận xét đề xuất, đưa số giải pháp để hoàn thiện hệ thống đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Đối... cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn SSI CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN (SSI) 1.1 Giới thiệu tổng quan Cơng ty Cổ phần Chứng. .. chung Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn SSI Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằn hồn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần chứng khoán sài gòn (SSI), hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần chứng khoán sài gòn (SSI), CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI), CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN, CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƯC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN SSI, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn