QTNS REVIESED

81 11 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:15

... phát triển nguồn nhân lực Phần 3: Chia sẻ Các Tình 05/05/19 Phần 05/05/19 1.1 Các Trường phái QTNS Thuyết Đức trị (Khổng Tử) Đạo Nhân Nhân chi sơ, tính thiện Thuyết Pháp trị (Hàn Phi Tử) (280... phát triển trì người tổ chức, nhằm đạt kết tối ưu cho tổ chức lẫn nhân viên” 05/05/19 quan điểm QTNS Quan điểm 1: Người lao động nguồn lực nguồn lực Nó định lợi cạnh tranh doanh nghiệp Cần phải
- Xem thêm -

Xem thêm: QTNS REVIESED , QTNS REVIESED , 1 Các Trường phái QTNS, 3 - Nhà quản trị nhân sự - Bạn là ai ?, 1 - Phân tích công việc., Bước 4 - Sử dụng thông tin, 2 - Tuyển dụng lao động, Yêu cầu của việc tuyển lựa, Giai đoạn 3 - Đánh giá ứng viên, b. Đào tạo suốt quá trình làm việc, c. Đào tạo cấp quản trị, Các hình thức đào tạo, 4 – Duy trì nguồn lao động, e/ Nghệ thuật phê bình, 5 - Đánh giá việc thực hiện., TÌNH HUỐNG 1: TIẾNG CƯỜI BÍ QUYẾT KINH DOANH CỦA CÁC ĐẠI CÔNG TY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn