Công thức ma trận ads fb 7 ngày làm 3 tuần chơi (1)

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:29

... hạn chế việc khóa tài khoản set quảng cáo vi phạm sách hàng ngày Đối với ma trận ads content vi phạm, không phê duyệt biết ngày đầu ads, thay đổi content phù hợp ln Ngân sách tăng dần từ 15% –20%...Sơ đồ content (bài post) CT1 CT2 CT3 H1 x x x H2 x x x H3 x x x  Chúng ta có content hiển trị tất nhóm QC Từ sơ đồ ads set content ta có: x = 81 Quảng cáo Từ sơ đồ có thẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức ma trận ads fb 7 ngày làm 3 tuần chơi (1) , Công thức ma trận ads fb 7 ngày làm 3 tuần chơi (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn