kỹ năng tuyển dụng căn bản cho trưởng phòng và chuyên viên nhân sự

47 16 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 23:54

... người 2-Vai trò phòng nhân chức tuyển dụng Các hiểu nhầm phòng nhân chức 1 -Phòng nhân không hỗ trợ tuyển dụng , chậm thời gian, người phù hợp 2- Việc tuyển dụng phòng nhân 3- Phòng nhân không phê... cầu tuyển dụng 4- Phòng nhân không tuyển dụng người phòng chức giới thiệu 5- Phòng chức không hỗ trợ công tác test chuyên môn 6- Phòng chức không hỗ trợ vấn 7- Phòng chức không nhắc nhở nhân viên. .. trò phòng nhân chức tuyển dụng Phòng nhân 1- Lập yêu cầu tuyển dụng năm việc tổng hợp hiệu chỉnh nhu cầu phòng ban chức mặt số lượng chất lượng, dựa kế hoạch kinh doanh công ty 2- Lập kế hoạch tuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: kỹ năng tuyển dụng căn bản cho trưởng phòng và chuyên viên nhân sự, kỹ năng tuyển dụng căn bản cho trưởng phòng và chuyên viên nhân sự, 2-Sơ loại và lập danh sách, 3-Chọn lựa và Quyết Đònh, 4 Kết thúc và huấn luyện hội nhập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn