Giáo án dự thi bài: Hình hộp chữ nhật lớp 5

16 29 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:35

... 8cm 5cm 4cm 8cm 6cm 10cm 6cm 8cm A B A Là hình hộp chữ nhật C Là hình lập phương C Ơ CỬA KÌ DIỆU Khoảng cách haihình mặt đáy hình chữ Hình Mặt hộp chữ mặt nhật, củalập hình phương hộplà chữ có hộp. .. hộp chữ nhật ( hình ) Bài 2: Bài giải: a) Các cạnh hình hộp chữ nhật là: A D B C N M Q P AB = MN = QP = DC AD = MQ = BC = NP AM = DQ = CP = BN Bài 3: Trong hình hình hình hộp chữ nhật, hình hình... cạnh, mặt hình vng Hình lập phương Hình hộp chữ nhật Hãy nêu giống khác hình hộp chữ nhật hình lập phương ? (THẢO LUẬN NHĨM) Giống nhau: Đều có mặt, đỉnh, 12 cạnh Khác nhau: - Hình hộp chữ nhật có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dự thi bài: Hình hộp chữ nhật lớp 5, Giáo án dự thi bài: Hình hộp chữ nhật lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn