Trắc nghiệm kiểm tra quản trị nhân lực 304

8 22 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:25

... tạo đội ngũ nhân lực giỏi? Ngồi tính chất hệ thống, quản trị nhân lực doanh nghiệp có tính chất nào? Nguồn nhân lực cần có đặc điểm để coi vốn quí nhất, nguồn tài nguyên đem lại giá trị bật cho... phòng/ban nhân doanh nghiệp? Nội dung khơng thuộc nhóm cơng việc 53 theo quan điểm hành quản trị nguồn nhân lực? 51 D) Chế độ nghỉ thai sản C) Tham mưu, trợ giúp nhà quản trị thông thường quản trị. .. tạo nhà quản trị, nội dung D) Kèm cặp hướng dẫn, luân chuyển công việc đào tạo kỹ 76 nhà quản trị giỏi, có kinh nghiệm thực để năng, kinh nghiệm đào tạo nhà quản trị trẻ? Trong đào tạo nhân viên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm kiểm tra quản trị nhân lực 304, Trắc nghiệm kiểm tra quản trị nhân lực 304

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn