Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Viết bài tập làm văn số 7 Văn miêu tả sáng tạo

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:45

... Không hiểu đề, trình bày lan man - Điểm 0: Không viết Củng cố: - GV thu bài, nhận xét làm Hướng dẫn học nhà: - Ôn kiến thức văn miêu tả - Đọc soạn bài: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử ... bày nội dung yêu cầu, viết đầy đủ ý, văn viết có cảm xúc, người viết tỏ thơng hiểu lồi cây, thể tình cảm với khu vườn Khơng sai lỗi thông thường - Điểm 7- 8: HS nắm yêu cầu viết, trình bày nội... đề , cấu tạo đầy dủ phần Sai không lỗi - Điểm 5- 6: Hiểu đề song đơi lúc trình bày chưa rõ ràng, nội dung đôi chỗ chưa sâu sai khơng q lỗi - Điểm 3- 4: Trình bày chưa rõ ý, cấu tạo viết chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Viết bài tập làm văn số 7 Văn miêu tả sáng tạo, Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Viết bài tập làm văn số 7 Văn miêu tả sáng tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn