CAU HOI TRIEU CHUNG HOI CHUNG BENH LY MACH MAU

12 20 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 19:23

... sử dụng để đề câ ̣p đế n những bê ̣nh nhân loét chân bi ̣suy tĩnh mạch mạn tính C Là bê ̣nh ly thiếu máu chi cấp tiń h D Là giai đoạn nhẹ bệnh động mạch ngoại biên PAD 35 Triệu chứng điển
- Xem thêm -

Xem thêm: CAU HOI TRIEU CHUNG HOI CHUNG BENH LY MACH MAU, CAU HOI TRIEU CHUNG HOI CHUNG BENH LY MACH MAU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn