Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:51

... giống Hoạt động 4: HDHS luyện tập III – Luyện tập - Y/c học sinh làm bt1/141 - Đọc y/c tập - Lên bảng làm Bài 1/141: Xđ CN – VN câu sau - Y/c học sinh làm bt2/142 - Đọc y/c tập Bài 2/142: Điền CN... hoạch năm - Nguyên nhân: viết thừa thành phần phụ có chức vụ ngữ pháp kéo dài trạng ngữ Hoạt động 3: HDHS chữa câu sai quan hệ ngữ nghĩa thành phần câu II – Câu sai quan hệ ngữ nghĩa thành phần câu... bút Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò - Hệ thống lại kiến thức - Nghe - Tiết sau luyện tập viết đơn - Nghe – thực - Xem ôn tập dấu câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi, Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn