Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Trả bài tập làm văn số 7

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:46

... Quầy bán hoa + Quầy bán thực phẩm + Quầy bán quần áo, giầy dép KB - Cảm nghĩ em (1điểm) * Lưu ý: Bài viết cần tả theo trình tự định Trong trình tả tập trung tả cảnh cụ thể: âm tiếng người mua bán,... III .Trả bài, công bố điểm Đáp án A Phần trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời 0.5 điểm TaiLieu.VN Page C1: A, C2: B, C3: D, C4:động từ,tính từ để bổ sung ý nghĩa , C5: C C6: A B Phần tự luận: Câu 7: a.Câu... chỉnh, phân tích t.dụng, văn viết có cảm xúc, diễn đạt lưu lốt, trình bày sạch: điểm IV Củng cố: TaiLieu.VN Page Khái quát nội dung học V Hướng dẫn nhà - Ôn tập văn tập làm văn PHẦN XÉT DUYỆT TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Trả bài tập làm văn số 7, Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Trả bài tập làm văn số 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn