Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Trả bài tập làm văn số 7

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:46

... văn mắc lỗi : - u cầu sửa lại Nhìn dòng sơng - Lỗi diễn đạt Câu văn mắc lỗi: Yêu cầu sửa lại: - Giáo viên đọc hai văn tiêu biểu, hai điểm yếu trước lớp để học sinh học hỏi rút kinh nghiệm - Trả. .. biện pháp tu từ Hoạt động : Giáo viên trả , lấy điểm, hướng dẫn học sinh trực tiếp sửa lổi làm Sau học sinh tự sửa lỗi, giáo viên kiểm tra vài trường hợp tự chữa bài, hướng dẫn cụ thể đối tượng... III Kết - Tình cảm em khu vườn Sự chăm sóc Hương thơm Hoạt động : Nhận xét làm học sinh *Ưu điểm : - Đa số em cố gắng làm bài, nắm nội dung dạng tự sự, nhiều có đầu tư lớn : Cầm, Phương Thảo, Trà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Trả bài tập làm văn số 7, Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Trả bài tập làm văn số 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn