Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Trả bài tập làm văn số 7

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:46

... Cường 6A, Hè 6C; Nguyệt 6B Đáp án: HĐ2: Trả kiểm tra Tiếng Việt Câu Đáp án A C B B C D A - GV đọc câu hỏi phần trắc nghiệm khách quan Câu 8: VD: Mặt trời đội biển nhô màu - HS trả lời phương án. .. Tôi vườn -> Hôm ấy, sáng chủ nhật, Tôi vườn - Mỗi sáng chủ nhật, sau ngủ dậy Em lại vườn -> Mỗi sáng chủ nhật, sau ngủ dậy, em lại vườn II.TRẢ BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT: ? Bài viết em mắc lỗi khác... có từ Trả bài, chữa lỗi - Xác định CN, VN câu - Viết đoạn văn hồn chỉnh có sử dụng tu từ so sánh, nhân hoá - Một số viết có cảm xúc * Nhược điểm : - Một vài xác định chưa xác CN,VN - Một số viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Trả bài tập làm văn số 7, Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Trả bài tập làm văn số 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn