Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Ôn tập tổng hợp

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:37

.. .Giáo án Ngữ văn lớp - Các vấn đề câu (tiết 135) - Các biện pháp tu từ: + So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hốn dụ Phần Tập làm văn: - Tự sự, kể chuyện: + Kể chuyên... tượng sáng tạo - Đơn từ: + Theo mẫu + Không theo mẫu II Luyện tập: - GV hướng dẫn học sinh giải đề kiểm tra tổng hợp SGK (trang 164 - 166 ) - GV nhận xét, bổ sung, kết luận ... chuyện sáng tạo, tưởng tượng - Miêu tả: + Tả cảnh thiên nhiên + Tả đồ vật cối + Tả người (Chân dung hành động) + Tả cảnh sinh hoạt + Miêu tả tưởng tượng sáng tạo - Đơn từ: + Theo mẫu + Không theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Ôn tập tổng hợp, Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Ôn tập tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn