Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Buổi học cuối cùng

26 8 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:35

... giành lại 14 Giáo án môn Ngữ văn lớp độc lập tự d Hành động, cử kết Đọc lại đoạn văn cuối  Khi kết thúc buổi học, Học thầy Ha – men có cử chỉ, sinh trả hành động đáng lời ý? thúc buổi học:  Người... thông báo buổi học cuối tiếng Pháp - Phrăng hiểu ân hận trước mải chơi, không học cẩn thận tiếng mẹ đẻ - Các học trò người dân chăm đọc, viết tiếng Pháp Giáo án môn Ngữ văn lớp - Buổi học kết thúc... việc học tập khơng trước nữa, tiếng Pháp khơng HS làm dạy trường nữa.) PBT  Trong buổi học, tâm b Trong buổi học • Khi biết buổi học trạng Phrăng thay đổi sao? cuối cùng: (Phiếu BT: BT1)  choáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Buổi học cuối cùng, Giáo án Ngữ văn 6 bài 22: Buổi học cuối cùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn