Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Lượm

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:32

... Hình ảnh Lượm lần Ngữ văn lớp bé Lượm có gặp gỡ tình cờ khơng hẹn trước hình ảnh Lượm để lại ấn tượng sâu đậm lòng tác giả “Chú bé loắt choắt…” gặp gỡ tình cờ với tác giả: GV: Hình ảnh Lượm phần... tác giả: GV: Hình ảnh Lượm phần miêu tả dáng điệu, cử qua từ ngữ, hình ảnh nào? HS tìm từ ngữ, hình ảnh miêu tả Lượm nêu ý kiến GV: Tại tác giả lại so sánh Lượm chim chích? Thảo luận nhóm phút GV:... việc kháng chiến, tự nguyện tham gia kháng chiến ( niềm vui chung hệ trẻ sau CMT8 HS trả lời - Tình cảm tác giả: Yêu mến, trân trọng Ở phần thấy Lượm bé hồn nhiên, sáng, tác giả vô Ngữ văn lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Lượm, Giáo án Ngữ văn 6 bài 24: Lượm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn