Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Động Phong Nha

7 17 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:26

... gọi động khô? - Xưa vốn dòng sơng, kiệt nước thành a Cảnh động khô Phong Nha: Giáo án Ngữ văn lớp hang - Gọi theo đặc điểm động ? Hình dung em động khô Phong Nha qua chi tiết trên? - Là hang động. .. ? Cảnh động khô Phong Nha gợi liên tưởng đến hang động tiếng mà em biết? - Động Hương Tích (Chùa Hương), động Thiên Cung (Hạ Long) ? Động nước Phong Nha kể, tả qua chi b Động nước Phong Nha: tiết... nhũ tráng lệ kì ảo nhất, sơng ngầm dài nhất” ? Em có cảm nghĩ trước lời đánh giá đó? Giáo án Ngữ văn lớp - Đúng, đánh giá nhà KH - Khẳng định “kì quan đệ động thuộc Phong Nha - Phong Nha thắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Động Phong Nha, Giáo án Ngữ văn 6 bài 31: Động Phong Nha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn