báo cáo thực tập kế toán

83 11 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:22

... chức máy kế tốn theo mơ hình kế tốn tập trung sau: Kế toán trưởng (Kiêm kế toán tổng hợp) Kế toán TSCĐ Kế toán tiền Kế toán Kế toán tiền lương mặt, tiền gửi toán bán hàng khoản trích ngân hàng,... kế toán chung 1.2.2.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 1.2.2.3.Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 1.2.2.4.Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 1.2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán CHƯƠNG : THỰC... chứng từ kế toán, tài khoản sử dụng, sổ sách báo cáo phần hành kế toán bán hàng xác định kết bán hàng áp dụng thực tiễn Công ty Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu kế toán bán hàng xác định kết bán
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập kế toán, báo cáo thực tập kế toán, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH, BẢNG 2.1: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH...................................................................., Nội dung của báo cáo gồm 3 chương:, b) Thị trường, khách hàng, SƠ ĐỒ 2.3: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN, * Phương thức thanh toán, Tạ Nguyễn Kim Hoàn, BIỂU 2.3: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 01, Số tiền viết bằng chữ: Mười tám triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn chín trăm mười sáu đồng ./., - Phiếu xuất kho (Mẫu số 02- VT), BIỂU 2.9: PHIẾU XUẤT KHO, Ngày 31 tháng 01 năm 2014, BIỂU 2.12: SỔ CÁI TK 632, BIỂU 2.21: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 911, BIỂU 2.22: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 20, KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO THÔNG NINH BÌNH, Công ty đã xây dựng bộ máy kế toán gọn nhẹ, tổ chức tương đối hoàn chỉnh với đội ngũ kế toán viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn (100% có trình độ Đại học) được phân công, phân nhiệm rõ ràng. Đồng thời Công ty cung cấp đầy đủ máy tính cho từng nhân viên, BẢNG 3.3: BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, Địa chỉ : P Xuân Đỉnh – TP Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn