Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập truyện và kí

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:21

... đặc điểm truyện kí? Giáo án Ngữ văn lớp (HS làm, điền vào bảng ôn tập) II Đặc điểm truyện kí Tên văn Thể loại Cốt truyện Bài học đường đời đầu Truyện tiên Sông nước Cà Mau * Nhân vật * Truyện ngắn.. .Giáo án Ngữ văn lớp Các em học, biết tác phẩm truyện kí Hơm ôn lại thể loại để hiểu rõ đặc điểm truyện kí Hoạt động 2: Tri giác * Thời gian: 10’ *... xẩy - Truyện thường có cốt truyện, nhân vật Còn kí khơng có cốt truyện, có khơng có nhân vật Hoạt động 4: Tổng kết Giáo án Ngữ văn lớp *Thời gian : 5’ * Phương pháp, kĩ thuật: Tổng kết, đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập truyện và kí, Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập truyện và kí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn