Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:14

.. .Giáo án Ngữ văn lớp GÓC ÁP DỤNG : - Nhiệm vụ: + Học tập cách miêu tả lồi vật ? + Tính cách nhân vật ? + Bài học rút từ nhân vật Dế Mèn ? GÓC THỨ 1: (thời lượng phút ) - Học sinh quan... sát Flash Bài học đường đòi đầu tiên .Hình ảnh Dế Mèn Nghe đọc diễn cảm đoạn trích - Giáo viên hướng dẫn em xem ảnh thích ảnh - Giáo viên quan sát nhóm GÓC THỨ 2: (thời lượng phút ) - Học sinh... viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: - Học tập cách miêu tả lồi vật? Tính cách nhân vật? Bài học rút từ nhân vật Dế Mèn ? Sau giáo viên tiến hành đổi góc học tập - Giáo viên định học sinh lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn