Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:14

... lại sgk Học thuộc phần ghi nhớ - Tìm câu danh ngôn, tục ngữ, thành ngữ câu nói tiếng nhân nghĩa - Chuẩn bị mới: ''Phó từ'', đọc trước trả lời câu hỏi sgk để sau học Học kỳ Ngữ văn lớp 6 ... lại: Bài học HĐ2(20p) HD tìm hiểu văn đường đời Gọi học sinh đọc đoạn - Dế Mèn tự kể - H: Những chi tiết, hình ảnh - Ngơi thứ miêu tả ngoại hình Dế Mèn? HS Đọc đoạn II.Tìm hiểu văn 1 Hình dáng, tính... lời đầu thiên hạ tiếp trò đùa Choắt Nhưng Mèn có chịu hậu - Xấc xược, ác ý , nói cho khơng? (Nếu có) gì? sướng miệng, khơng nghĩ đến Có: + Mất bạn láng giềng hậu + ân hận suốt đời Học kỳ Ngữ văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên, Giáo án Ngữ văn 6 bài 18: bài học đường đời đầu tiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn