Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Vượt thác

7 10 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:12

... Nam, nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi Giáo án Ngữ văn lớp 1.Tác giả: +Tác phẩm? +Tác phẩm :bài Vượt thác trích từ chương XI truyện Quê 2.Tác phẩm :bài Vượt thác nội Truyện viết sống trích từ chương... Thư -Cá nhân trả lời:thuyền vùng vượt thác? vằng chực trụt xuống….thuyền cố lấn lên -Cá nhân trả lời: +Ngoại hình:đánh trần, Giáo án Ngữ văn lớp -Ngoại hình:đánh trần, tượng đồng đúc, tượng đồng... hứng, phấn chấn mạnh Giáo án Ngữ văn lớp mẽ người vừa vượt qua nhiều thác ghềnh nguy hiểm tiếp tục đưa thuyền tiến lên phía trước ’ HOẠT ĐỘNG (5 ) III-TỔNG KẾT: -Nội dung :Bài văn miêu tả HỎI:Qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Vượt thác, Giáo án Ngữ văn 6 bài 21: Vượt thác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn