Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả

14 12 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:07

... -Làm tập: Tả lại người bạn mà e yêu quí -Ôn tập văn miêu tả Giáo án Ngữ văn Cách mở đầu kết luận cho văn miêu tả (tiết 2) A/Mục tiêu cần đạt: - Giúp HS nắm mơ hình bố cục văn miêu tả thông thường... viết đoạn văn miêu tả Giáo án Ngữ văn -Luyện kĩ viết đoạn văn cho văn miêu tả B/Chuẩn bị: -GV : Soạn -HS : Ôn tập nhà C/Tiến trình hoạt động: 1/ổn định lớp 2.Kiểm tra cũ: -GV kiểm tra tập nhà HS... -HS làm tập: Viết mở kết cho đề sau: Tả cảnh mùa xuân quê hương em 5.Hướng dẫn nhà: -Học -Làm tập: Tả lại đêm trăng đẹp quê hương em -Ôn tập văn miêu tả Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả (tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn