Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:07

... TLV miêu tả, em học đối tượng miêu tả ? - HS làm việc cá nhân - Tả cảnh, tả người - Có cách tả người ntn? - Tả chân dung Có văn p2 tả - Tả người hoạt người cảnh, ngươì động cảnh -> Thơng qua tập. .. từ văn ? T/g? - HS trả lời * Đoạn văn tả cảnh mặt Giáo án Ngữ văn lớp - Đoạn văn tập trung trời mọc biển miêu tả cảnh ? Nhận hay độc đáo vì: xét em đoạn văn tả + Lựa chọn chi tiết, cảnh này?... người tả với đối tác giả với cảnh ntn ? tượng đựơc tả -> Những yếu tố tạo nên - Đọc yêu cầu tập đoạn văn tả cảnh hay Bài tập 2: Lập dàn ý cho - Đối tượng miêu tả ? HS làm việc cá nhân đề văn * Tả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn