Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:07

.. .Giáo án Ngữ văn lớp Đọc mẫu II Bài văn: Đọc lại đề – phân tích đề Trả – hướng dẫn tự xem sửa lỗi Nhận xét: * Ưu điểm:... - Thực theo yêu cầu đề * Nhược điểm - Một số chưa biết cách trả lời, hành văn lủng củng - Một số lười học, lười làm bài: - Chữ viết cẩu thả - Một số chưa hiểu yêu cầu đề Củng cố: Yêu cầu hs trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả, Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn