Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 15:03

... phép tu từ, kiểu câu văn - Phân tích vai trò từ loại câu văn - Chỉ tác dụng việc sử dụng phép tu từ, kiểu câu đoạn văn - Hướng dẫn hs vẽ sơ đồ tư chủ đề kiến thức Giáo án ngữ văn 4.5 Hướng dẫn tự.. .Giáo án ngữ văn II Hoán dụ Các kiểu câu: Câu đơn Câu ghép Câu đơn có từ Câu đơn khơng có từ Các dấu câu: Dấu... sơ đồ tư chủ đề kiến thức Giáo án ngữ văn 4.5 Hướng dẫn tự học nhà: - Tóm tắt kiến thức học tiếng Việt - Xem lại tập làm tùng học cụ thể RÚT KINH NGHIỆM: Nội dung:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt, Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn