Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 14:14

... học sinh học tập đoạn văn - Học sinh trao đổi tìm hay, hay đáng học rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page cho - Giáo viên đọc đoạn văn, hay có ý Nghe riêng, sáng tạo - Chuẩn bị: Luyện tập làm đơn Nghe... viết - Giáo viên trả cho học sinh Nhận - Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi - Học sinh đọc lời nhận xét cô, học sinh tự sử lỗi sai Tự xác định lỗi sai mặt (chính tả, câu, từ, diễn đạt, ý) - Giáo. .. đọc lên câu văn, đoạn văn sửa xong Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét - Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa lỗi chung - Học sinh theo dõi câu văn sai đoạn văn sai - Giáo viên theo dõi nhắc nhở học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Tập làm vănTrả bài tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn