UDCNTT trong DH tiểu học

174 31 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:39

... thiết bị để tranh gây phân tán cho học sinh  Sử dụng PTKTDH phù hợp tâm sinh lí học sinh tiểu học - Sử dụng PTKTDH phù hợp đặc điểm lứa tuổi học sinh tiểu học Học sinh cần được hướng dẫn thực... TIỆN KỸ THUẬT DÙNG TRONG DẠY HỌC  Chƣơng II KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC  Chƣơng III SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC Chƣơng I PHƢƠNG... trợ dạy học: Trong tiết học có sử dụng PTDH hỗ trợ dạy học có việc sau: Xác định PTDH cách thích hợp nhằm phát huy tính tích cực, tự lực nhận thức học sinh việc lĩnh hội tài liệu học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: UDCNTT trong DH tiểu học, UDCNTT trong DH tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn