Nghiên cứu phương pháp chế tạo màng bọc thực phẩm từ tinh bột có bổ sung tinh chất chống nấm mốc

58 42 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:29

Tạo ra sản phẩm màng bọc thực phẩm từ tinh bột sắn có bổ sung tinh chất tanin từ lá chè xanh có khả năng kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm và đặc biệt giảm tối thiểu sự phát triển của nấm mốc vi sinh vật gây hại phổ biến trong đời sống hàng ngày.  ... pháp chế tạo màng bọc thực phẩm từ tinh bột có bổ sung tinh chất chống nấm mốc Màng bọc có nguồn gốc từ tinh bột sắn bổ sung tinh chất tanin (là hợp chất tự nhiên phổ biến thực vật có hoạt tính... biến chất Các loại nấm mốc sinh trưởng phát triển thực phẩm tạo độc tố gây nguy hiểm cho người sử dụng Nhằm nghiên cứu, tìm hiểu màng bọc thực phẩm, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu phương pháp chế tạo. .. nghiên cứu đánh giá thời gian bảo quản số tiêu chất lượng sản phẩm thực phẩm sử dụng màng bọc từ tinh bột sắn bổ sung tanin 36 4.3.1 Kết nghiên cứu thời gian bảo quản mẫu kẹo sử dụng màng bọc từ tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp chế tạo màng bọc thực phẩm từ tinh bột có bổ sung tinh chất chống nấm mốc, Nghiên cứu phương pháp chế tạo màng bọc thực phẩm từ tinh bột có bổ sung tinh chất chống nấm mốc, PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Đặc biệt, tinh bột sắn có khả năng tạo ra các loại màng khác nhau [31]:, PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Xác định độ ẩm của nguyên liệu bằng phương pháp như sau [29]:, PHẦN 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn