Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:09

... cách tả nghệ thuật dùng từ chuyện mìnhVD… +…suốt ngày… Nhóm khác bổ sung Phần b : tương tự HĐ3: Luyện tập thực hành Gọi HS đọc 2,XĐ yêu cầu đề Lập dàn ý… -Em giới thiệu tranh mà em định tả? HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn