Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcTác phẩm của Sile và tên phát xít

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 11:08

...Câu 3SGK ? + nhà văn quốc tế +VD: Ông ngưỡng mộ nhà văn căm Câu SGK? ghét tên phát xít Đức xâm GVbình sâu ý nghĩa câu nói lược … HĐ3: Luyện đọc diễn cảm +Các người kẻ cướp… -Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcTác phẩm của Sile và tên phát xít, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Tập đọcTác phẩm của Sile và tên phát xít

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn