Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập làm vănLàm biên bản cuộc họp

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:38

... SGK 4/ Phần luyện tập : Bài tập 1:Cho HS đọc tập * Giáo dục kĩ sống: Phân tích mẫu Ra định / giải vấn đề ( hiểu trường hợp cần lập biên bản, trường hợp không cần lập biên bản) -HS trao đổi theo... toàn văn biên đại hội chi đội 3’ -1 HS đọc , lớp theo dõi SGK Bài tập : Cho HS đọc yêu cầu tập 1HS đọc yêu cầu tập , lớp theo +GV : Mỗi em đọc lại biên , nhớ dõi nội dung biên ? Biên gồm có... khoanh tròn trường hợp cần ghi biên -HS làm việc cá nhân nêu ý kiến -GV kết luận Bài tập :GV nêu yêu cầu tập TaiLieu.VN Page -Cho HS suy nghĩ đặt tên cho biên tập / Củng cố dặn dò : -Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập làm vănLàm biên bản cuộc họp, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập làm vănLàm biên bản cuộc họp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn