Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:31

... nhóm đơi Tập kể câu chuyện nhóm Tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu - Gọi đại diện nhóm kể chuyện Nhóm khác NX nội dung ,cách thể H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò: -NX tiết học -Về nhà kể cho người... thể H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò: -NX tiết học -Về nhà kể cho người nhà nghe -Đọc trước đề tiết KC tuần TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 5 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn