Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:29

...-ý nghĩa câu chuyện ? Lớp NX: GV viết lên bảng tên HS tên +nội dung câu chuyện có hay không? truyện +cách kể , giọng điệu , cử Bình hay H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn... điệu , cử Bình hay H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn Bình câu hỏi hay dò -NX tiết học -Về nhà kể cho người thân nghe - chuẩn bị trước tiết Cây cỏ nước Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn