Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcNhững người bạn tốt

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:26

... -Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe tốt người + chúng người tham lam, độc ác, khơng có tính người “ Nhưng tên cướp nhầm … …giam ơng lại” Lớp NX,sửa sai Bình bạn đọc hay ý mục I
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcNhững người bạn tốt, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập đọcNhững người bạn tốt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn