Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuTừ nhiều nghĩa

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:25

... máy móc 4) Dân làng chạy lũ = b) Khẩn trương tránh điều không may ập đến - GV chuyển ý: Như vậy, từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa từ chạy có nét nghĩa chung? Bài tập giúp em hiểu điều Bài tập... bảng làm vào bảng bạn bên cạnh kết làm phụ, lớp làm vào giấy nháp Làm xong, trao đổi với bạn kết làm - Gọi HS trình bày kết HS khác bổ - Trình bày nhận xét bổ sung sung có câu trả lời Đáp án: 1)... nghĩ trả lời miệng - Nhiều HS trả lời miệng ý kiến tập - GV hướng dẫn HS nhận xét phân tích, - HS tham gia phân tích, nhận xét để kết luận lời giải VD: rút kết luận đúng: Nghĩa từ Nếu có HS chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuTừ nhiều nghĩa, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuTừ nhiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn