Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nhiều nghĩa

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:24

... nghĩa từ ăn Nhóm khác bổ sung câu lại Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK Bài 4: …… Gọi HS đọc đề , XĐ y/c đề HS làm vào VBT Gọi HS trình bày (có nhiều đáp án, GV khen tốt VD: Bé Na đôi dép nhỏ để tập. .. HS trình bày (có nhiều đáp án, GV khen tốt VD: Bé Na đôi dép nhỏ để tập Lưu ý HS nhầm sang từ âm ,khác nghĩa. ) HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Ghi nhớ kiến thức -NX tiết học TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nhiều nghĩa, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về từ nhiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn