Những dáng tùng trong thơ việt

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 10:07

... hiểu thơ bản dịch lời bình Ngơ Văn Phú dễ chấp nhận : Mấy năm trồng tỉa chòm thơng, Chẳng thở than đất vắng khơng! Rường cột chưa dùng, đời chẳng lạ Mảng vui cỏ nội với hoa đồng! “ Thơ viết thơng... Thông Với thơ phải ơng tỏ ý ly, ẩn? Khơng! Đây cách nói “ bóng gió” có tính phản kháng! Thơng xuất hiện chữ Phóng – Phóng lãng bất cần đời , phản kháng sống nhiều nghịch lý Hai kỷ sau ,trong đời... tác giả đồng hương với Nguyễn ,trong thơ Cây thông bị đổ đền thờ Nguyễn Công Trứ (*), khai thác cái vẻ đẹp kiên cường sống éo le tính cách người xưa ẩn dụ “Cây thơng” - người tích cực phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Những dáng tùng trong thơ việt , Những dáng tùng trong thơ việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn