Kiểu nhân vật kì ảo trong truyền kì mạn lục

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:48

... Không giống mơ típ nhân vật người biến thành vật, vật biến thành người, mơtip người hóa kiếp thành tiên tiên hóa kiếp thành người xuất với tần suất Truyền kỳ mạn lục Nhân vật kỳ ảo truyện tiên nữ... thấy nhân vật có chuyển hóa từ người thành vật từ vật thành người mơtíp thường thấy Truyền kỳ mạn lục Điều cho thấy có ảnh hưởng thuyết vạn vật hữu linh tính ngưỡng dân gian phương Đơng, vật lâu... sắc Truyền kỳ mạn lục nhân vật hồn ma xây dựng chuyện tình người ma Trong đó, tất nhân vật nữ hồn ma thành người Nhị Khanh, Thị Nghi hồn người chết lang thang khơng có ràng buộc với nam nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểu nhân vật kì ảo trong truyền kì mạn lục , Kiểu nhân vật kì ảo trong truyền kì mạn lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn