dạy học đọc hiểu văn bản theo đặc trung thể loại

14 14 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 09:48

... bình văn học - Tự trau dồi vốn ngơn ngữ nói, viết, tạo lập văn bản, làm văn tự sự, say mê học tập môn Ngữ văn, ứng dụng sống vấn đề tốt đẹp Từ thực tế dạy "Đọc -hiểu văn theo đặc trưng thể loại" ... thức truyện đặt Học sinh tích hợp với phần Tiếng Việt học (ở bậc Tiểu học) Thành ngữ- hiểu thành ngữ hiểu nội dung chủ đề văn học thể đầu đề văn *Khi Đọc- Hiểu truyện cười, cần hiểu truyện cười... trước tập thể đơng người, khiến em có nhiều tự tin giao tiếp học tập Khi dạy Đọc- Hiểu văn tự cụ thể phải ý tới nét đặc trưng riêng thể loại *Với truyện truyền thuyết, cổ tích hướng cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: dạy học đọc hiểu văn bản theo đặc trung thể loại , dạy học đọc hiểu văn bản theo đặc trung thể loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn