Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ)

240 18 0
  • Loading ...
1/240 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:14

Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạmRèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạmRèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạmRèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạmRèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạmRèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạmRèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạmRèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạmRèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạmRèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạmRèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạmRèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm ... pháp rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm 8 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM... luận rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm Chương 2: Thực trạng rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực cho sinh viên đại học sư phạm Chương 3: Biện pháp rèn. .. luận rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực 49 1.3.1 Mục tiêu rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận lực 49 1.3.2 Nội dung rèn luyện kĩ thiết kế học theo tiếp cận
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ), Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm (Luận án tiến sĩ), CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, Đặng Thành Hưng “Kĩ thuật thiết kế bài học theo nguyên tắc hoạt động”. Tác giả cho rằng: “Bản thiết kế mỗi hoạt động chính là kết hợp những yếu tố cơ bản và xác lập được mối quan hệ cần thiết, hợp lý giữa các yếu tố này. Đó là thiết kế mục tiêu học tập, n, Theo Meir và Nguyễn văn Cường, khi nói đến năng lực là năng lực hành động thì cấu trúc của năng lực bao gồm: NL phương pháp, NL chuyên môn, NL cá thể, NL xã hội. Điều này được thể hiện như sau:, Thiết kế bài học, Kĩ năng TKBH theo TCNL là một dạng KN và là một trong những KN DH dạy học của giáo viên. Vì vậy KN TKBH theo TCNL đó đầy đủ tính chất và đặc điểm của KN nói chung:, Cấu trúc kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực, - Giai đoạn 2: Giai đoạn rèn luyện. Bao gồm:, - Giai đoạn 3: Kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện: GV và SV sẽ nhận xét, góp ý, bổ sung, đánh giá cho từng SV, đồng thời SV tự đánh giá quá trình rèn luyện của bản thân nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm năng cao hiệu quả rèn luyện., Luận án đưa ra các con đường khác nhau để rèn luyện KN TKBH theo TCNL: Thông qua học tập môn học; Rèn luyện trong các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm; Trong giao lưu, tự học và nghiên cứu. Rèn luyện KN TKBH theo TCNL trong nhưng nguyên tắc thống nhấ, THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, KN xác định và lựa chọn môi trường Thiết kế tổng kết theo TCNL, Mức độ hài lòng của Sv về tính khách quan trong kiểm tra đánh giá rất cao, 42%. Tuy nhiên chỉ có 35% hài lòng về tính chính xác trong kiểm tra đánh giá. Điều này được sinh viên lí giải là do GV chỉ đánh giá sản phẩm cuối cùng mà không đánh giá quá trình và cụ thể cho từng KN. Và đánh giá của GV chỉ được công bố vào cuối kì, lúc , Đánh giá của giảng viên về những yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện KN TKBH theo TCNL, Module chuyên đề lí luận về KN TKBH theo TCNL được thiết kế để SV tham khảo và tự học ở nhà; giúp giảng viên tham khảo để lồng ghép trong bài giảng của mình., - Mục đích: Chuyên đề lí luận về rèn luyện kĩ năng TKBH theo TCNL được xây dựng nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống lí luận về: Bài học, bài học theo TCNL, TKBH theo TCNL, rèn luyện KN TKBH theo TCNL. Làm cơ sở cho việc SV lên kế hoạch thực hành rè luyện, - Hiện nay trong các nhà trường đại học sư phạm chưa có qui trình chuyên biệt nào dành cho rèn luyện KN TKBH theo TCNL. Đồng thời GV và SV chưa thống nhất được với nhau qui về trình rèn luyện KN TKBH theo TCNL., - Dựa trên việc kế thừa những nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về rèn luyện KN nói chung, chúng tôi đề xuất qui trình rèn luyện KN TKBH theo TCNL., Nội dung và cách thực hiện rèn luyện KN TKBH thông qua NCBH, - Mục đích: Đánh giá là khâu quan trọng trong qui trình đánh giá KN TKBH theo TCNL của SV. Kiểm tra đánh giá được thực hiện kịp thời, khách quan và có hiệu quả sẽ tạo động lực tích cực cho SV rèn luyện KN TKBH theo TCNL., Kết quả đã chứng minh, nhờ có các biện pháp tác động, KN TKBH theo TCNL sau thực nghiệm đã tăng cao hơn so với trước thực nghiệm, các biến liên quan đến lớp thực nghiệm đã được kiểm soát ở mức độ nhất định. Do vậy, kết quả này cho thấy hiệu quả của biện p, Kết quả tự đánh giá của SV về sự thay đổi của kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực, Kết quả đánh giá kĩ năng thiết bài học theo tiếp cận năng lực của sinh viên qua nghiên cứu trường hợp, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, b. KN TKBH theo TCNL là một quá trình thực hiện có hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của GiV dựa vào tri thức của hoạt động DH theo TCNl, về KN TKBH theo TCNL, những điều kiện sinh học, tâm lí xã hội của cá nhân có liên quan đến DH.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn